Przedmiot działalności i kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor szkoły- Anna Janocha
przyjmuje w środy  godz. 13.00 – 14.00

Sekretariat czynny codziennie w godz. 8.00- 15.00.

Kompetencje

  1. Organy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje organów szkoły określa Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach.

3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów:

  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin Rady Pedagogicznej,
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Rejestr Zmian: