Struktura własnościowa, majątek

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Miasta i Gminy Żarki. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Żarki.

  • Powierzchnia całkowita działki: 11108 m2
  • Hala sportowa: 540 m2
  • Tereny sportowe: 1229 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 4314,60 m2
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
  • Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Żarki.

Rejestr Zmian: